Hastalıkta Yoga

Çeşitli yoga çalışmalarına katılmanın pek çok rahatsızlık üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmektedir. Ayrıca, pek çok tıp adamı hastalarına yoga seanslarına katılmalarını yada öğrendikten sonra gündelik yaşamlarına yogayı katmalarını salık vermektedirler. Bazı rahatsızlıkları olan kişileri (hormonal bozukluklar, diabet, depresyon,panik atak, skolyoz, fibromiyalji vb.) artık direkt olarak hekimler yönlendiriyor yogaya.

Yoga çalışmalarının kişinin genel sağlık durumunda yavaş ama süregiden bir gelişim oluşturduğu bir gerçektir. Kişinin öncelikle olumlu bir bakış açısına kavuşması, bedeni ve zihninin birlikte ve olumlu yönde çalışması, onun bir hastalık karşısında öncelikle daha sakin ve anlayışlı olmasını temin eder.

Hastalandıktan sonra elbette iyi gelen yogaya, hastlanamadan başlamak elbette en iyisidir. Böylelikle bedenin direnci artacaktır. Kişinin bedensel veya zihinel zayıflıklarından kaynaklanabilecek bazı rahatsızlıkların ortaya çıkması ise engellenecektir. Bu bakımdan yogayı bir genel aşı olarak bile değerlendirebiliriz. Bildiğimiz gibi günümüzde pek çok rahatsızlık, yaşamımıza yaptığımız günlük yanlışlar sebebi ile oluşmaktadır. Yogik yaşam felsefesi, bu gibi hataları önlediğinden kişi zaten sağlıklı olacaktır. Üstelik yogik tavsiyeler dinsel mahiyette yasaklar olmayıp tamamen mantık içindeki söylemlerdir. Böylece herşeyin başı kişinin kendisidir. Diyebiliriz ki hasta olmaya kendimiz karar veririz. Elbette kalıtsal rahatsızlıklar da olabilir ama pekçok şeyin çaresi bireyin yaşamını düzenlemesi ile bulunabilir.

Yoga, felsefi yaklaşımı ve bedensel gelişimi teşvik edici yöntemleri ile başlı başına sağlıklı bir yaşam içinde kişisel gelişimi temel almaktadır. Gerekli olan beden ve zihinsel sağlığı en iyi tutarak kaliteli ve uzun bir yaşam sürebilmektir. Unutulmamalıdır ki yaşam bir varlığın elde ettiği en önemli değerdir bu nedenle kişi kendine en iyi şekilde bakmalı ve elde ettiği bu değeri mümkün olan en uzun sürede sürdürebilmelidir. Öte yandan bazı rahatsızlıkların kişide ömür boyu sürebilme ihtimali de vardır, bunların bazıları, kişinin normal yaşamı devam ederken kontrol atlında tutulan ve belli önlemlerle de günlük yaşamın devamını engellemeyen rahatsızlıklar olup ; bir kısmı ise kişiyi gündelik yaşamdan kopartarak belki de yatağa bağlayan hastalıklar olabilir. Yoga her iki durum için de kişinin yanındaki mükemmel bir destektir. Her iki duruma göre yöntemleri içerir ve kişiyi olabilecek en mükemmel şekilde yaşama bağlar. Elbette bazı istisnalar görülür veya duyulur, burada kişinin akıl sağlığına yada başka koşullara bakmak lazımdır ki bu bizim konumuz dışı, olup istisnalar kaideyi bozmaz. Herkez, öncelikle sağlıklı bir yaşam için yogadan istifade etmelidir, ancak gene de hastalıkların olması karşısında modern tıbbın tüm yöntemlerini kullanmalı bunun yanında da yogayı destek olarak almalıdır.