Refleksoloji

Refleksoloji , ayaklarda ve ellerde, her bir organa, salgı bezine ve vücut yapısına tekabül eden, belirli yerlerin veya refleks noktalarının var olduğu prensibi üzerine dayanmaktadır. Refleksoloji’yi uygulayan kişi, bu noktalarda çalışarak, tüm vücuttaki gerginliği azaltır. Refleksoloji’nin ilk ortaya çıkışı hakkında bilgi yoktur ancak büyük olasılıkla M.Ö.4000 yılında akupunktur ile aynı zamanda ortaya çıkmış olduğu sanılmaktadır , zira her iki metot aynı prensipleri paylaşmaktadırlar. M.Ö.2330 yılında Mısır’da kesinlikle kullanıldığı bilinmektedir .

Reflekxoloji’nin başlıca avantajı dinlenme/gevşemedir. Gerginliği azaltınca kan akışını artırmış oluyorsunuz, engelsiz sinir çalışmasına neden oluyorsunuz ve tekrardan tüm vücut fonksiyonları arasında uyumu/iç dengeyi sağlamış oluyorsunuz. Bugünkü hastalıkların çoğu stresten ileri geldiği için, uzman bir pratisyen tarafından uygulanacak refleksoloji tedavisi çok geniş kapsamlı olarak büyük yarar sağlayabilir. Refleksoloji holistik yani bütüncül yaklaşımı yeğler. Bütüncül terapiler kişiye, beden zihin ruh bütünlüğünü göz önünde bulundurarak yardımcı olur, semptomları ortadan kaldırmak için değil de, sorunların köküne inip nedenini anlamaya çalışan bir yaklaşımı benimser. Bütüncül terapilerde kişinin sorunları her yönü ile ele alınır ve zihin, beden ve ruh beraberliği göz önünde tutularak bir bütün halinde tedavi yoluna gidilir.

AMAÇ: Kişiye genel bir denge ve uyum getirerek kendi kendini iyileştirme gücünü (DYNAMİS- YAŞAM GÜCÜ) yükseltip, rahatsızlıklarından arındırmaktır. Yaşam Gücü yüksek olan bir kişi kolay kolay hastalanmaz. Klasik tıpta hastanın iyileşmesinden doktor sorumludur. Bütüncül terapilerde ise bu sorumluluk hastaya verilir. Çünkü hastalık kişinin kendi düşüncelerinin ve eylemlerinin sonucudur ve iyileşmek için kişinin kendisi bunu istemelidir. Bunun için de kişinin kendisini hasta eden yaşam biçimini değiştirmesi gerekir. Refleksoloji seanslarımızdan yararlanmak için lütfen randevu alınız...