Yoga

Yoga, binlerce yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmış bir felsefe ,bir yaşam bilimidir.

Yoga sözcüğü Sanskritçe “ birleştirmek veya bütünleşmek” anlamına gelir.

Bu felsefeyi uygulayan erkek olan kişiye “ Yogi” kadın olan kişiye de  ‘’Yogini’’ denir .

Yoga bedeni,zihni ve ruhu tamamen eğiten  huzur veren ve kişinin kendini tanımasını sağlayan ,dünyadaki en eski kişisel gelişim metodudur.

Yoga’nın mevcudiyetine ilişkin en eski arkeolojik bulgular ,M.Ö. 3000 yıllarına kadar gider.İndus vadisinde yapılan kazılarda ortaya çıkartılan bazı taş mühürlerde yoga duruşlarını gösteren figürlere rastlanmıştır.

Yoga’dan ilk kez M.Ö. 2500 yıllarına ait kutsal yazılar olan Veda’larda bahsedilmektedir.Ancak Veda’ların son kısımlarını oluşturan Upanişad’lar Yoga öğretisinin ve Vedanta felsefesinin temellerini  oluşturmaktadır.Vedanta’nın ana fikri şu şekilde belirtilir:

Bir tek mutlak gerçek ve bilinç vardır ; o da bütün evrenin temeli olan Brahman’dır.(Tanrı’dır)

Yoga insana kendi benliğini tanımasını,dengede tutmasını öğretir.Yaşam daha derinlemesine yaşanır.Çektiğimiz anlamsız acılar, Yoga sayesinde yerini evrensel uyuma bırakır.Yogayla uğraşan insan ,kendi “özünün” farkındalığını yaşar ve kendini evrendeki her şeye çok daha yakın hisseder.Canlı cansız her şeye  daha derin bir sevgi duyar.Onlarla bütünleşir.Yoga mutlu ve aydınlık bir insan olmanın yöntemidir.Yoga bir din değildir.İnsanları fiziksel, zihinsel, ve ruhsal disiplin yoluyla mutluluğa ,başarıya ve “aydınlanma” ya ulaştırmayı amaçlayan bir felsefedir.

Yoga uzun süreli eğitim gerektiren bir yoldur.Ancak bir yol göstericinin(Yogi’nin) rehberliğinde öğrenilir.M.Ö. 3.Yüzyılda yaşamış olan Patanjali,Yoga sutra’larında ,Yoga’nın 8 basamaktan oluştuğunu söyler.

Bunlar :

 1. YAMA – Ahlaksal kurallara uymayı öğretir.Şiddeti,hırsızlığı,açgözlülüğü, kişinin kendi nefsine hakim olması üzerinde çalışır.
 2. NİYAMA- Öz disiplini öğretir.Saflığı ,sadeliği ve çalışmayı hedefler.
 3. ASANA- Belirli pozisyonlardaki vücut egzersizleridir.
 4. PRANAYAMA- Belirli ritimlerde nefes alıp vermeyi öğretir.
 5. PRATYAHARA- Duyguları kontrol etmeyi sağlar.
 6. DHARANA- Belli bir fikir üzerinde konsantre olmayı öğretir.
 7. DHAYANA – Meditasyon
 8. SAMADHİ- Meditasyonun ulaşacağı son hedef olup ; beden ve duygular dinlenirken, aklın ve ruhun uyanık kalması.Üstün bilince erişme halidir.

                                                            YOGA TÜRLERİ 

Yoga’nın birçok türleri vardır.Fakat bunlar içinde en çok bilinenleri Karma Yoga, Bhakti Yoga , Jnana Yoga , Hatha yoga ve Raja Yoga’dır.

Her bir yoga türü birbirinden bir şeyler almıştır. Tüm Yoga türleri sonuç olarak , aynı amaca (Brahman, yani Tanrı ile birleşmeye, bütünleşmeye) yöneliktir.Şimdi bu yoga türlerini tanıyalım.

 1. KARMA YOGA : Eylem Yogasıdır.Esas olarak dışa yönelik insanlar tarafından tercih edilmiştir.Hiç bir kazanç ya da ödül  beklemeksizin, kişiye ,kendi çıkarını düşünemden hareket etmeyi öğreterek ,kalbi arıtmaktır.Kendinizi yaptığınız eylemlerin sonuçlarından ayırarak , eylemleri Tanrıya adama sayesinde , , benliği yüceltmeyi öğretir.
 2. BHAKTİ YOGA : Özellikle duygusal bir tabiatı gerektiren , bağlılık yoludur.Bhakti yogi ,bilhassa sevginin gücü ile güdülenmiştir.Herşeyi Tanrı sevgisinin tezahürü olarak görür .Dua ve ibadet yoluyla, kendisini Tanr’ya teslim eder.Duygularına yön verip ,onları koşulsuz sevgi ve bağlılık yoluna çevirir.
 3. JNANA YOGA: Bilgi ve bilgelik yoludur.En zor yoldur.ve irade ve aklın muazzam kuvvetini ister.Jnana Yogi , Vedanta Felsefesini öğrenerek zihnini kendi niteliğini inceleyip araştırmak üzere kullanır.Tıpkı bir bardağın içindeki ve dışındaki alanları farklı algılamamız gibi,kendimizi de Tanrı’dan ayrıymış gibi algılarız.Jnana Yoga uygulamasından önce ,diğer yoga türlerinin öğrettiği bilgilerin kesinlikle tamamlanmış olması gerekir.Bencillikten vazgeçme, Tanrı sevgisi,bedenin ve zihnin gücü, insanın kendisini bilmesi olmaksızın , bu yolda başarıya ulaşılamaz.

RAJA YOGA: Yoga türleri içinde en seçkin olanıdır.Hatha Yoga uygulamaları kişiyi Raja Yoga’ya hazırlar.Çünkü Hatha Yoga, bedene ruhun egemenliğinin kurulması , kontrolün sağlanması ve böylece daha üstün bilinç merkezlerine ulaşılması için bir araçtır.Raja Yoga bu hazırlıktan sonra insanın “gerçek varlığını” ben’ini ,ruhunu tanıması ve onu zihin ve beden üzerinde egemen kılmasını amaçlar.Raja Yoga,içimizdeki  Tanrısal  gücü tanımamızı ve onu içimizdeki ve dışımızdaki dünyaya efendilik etmesini sağlar.Raja Yoga insanı , Tanrısal sevgi,Tanrısal güç,Tanrısal bilgelikle dolu ve Tanrısal alevin bir parçası olarak görür.