Yoga Felsefesi üzerine

Priiti Kana 12 Haziran 2016 Diğer Yazıları
YOGA FELSEFESİ ÜZERİNE… Yoga felsefesi derin bir konu. Bu konuda Bora hocamızı günlerce haftalarca dinlesek bile bu derinliğin nerelerine varacağımız ise bir muamma. Ancak benim anladığım bir öz var ki, felsefenin tüm derinliği onu idrak etmemiz ve içselleştirebilmemiz adına, herkesin kendiyle yaptığı içsel bir yolculuğa dönüşüyor. Bhagavat-Gita’da Aryanlara ait olan Vedalar ve Uphanişadlar’ın içsel anlamı kısaca şöyle anlatılmış: “Sri Gita bizlere, kutsal metinlerin emrettiği eylemlerin karşılık beklentisi olmaksızın yerine getirilmesi yoluyla aydınlanmayı öğretir. Bilinç bu yolla saflaşınca, öz benliği idrak yada manevi idrak elde edilir. Olgunlaşma aşamasında, bu saf idrak, sevinç dolu ilahi boyutta, aşkla hizmet şeklinde çiçek açar. İlişki bilgisi açısından bakıldığında, Sri-Gita bizlere Mutlak Gerçeğin aşkın bir şahsiyet olduğu anlayışını verir; amaç açısından bakıldığında, Mutlak Gerçeğe duyulan manevi aşk en üstün kazanım olarak verilir; araç açısından bakıldığında ise bizlere kişinin öncelikle, tüm eylemlerini Yüce Tanrı’ya adaması gerektiği öğretilir, bunu Tanrı idrakine götüren öz benlik idrakinin geliştirilmesi izler ve son olarak da, diğer bütün çabaların dışlandığı Tanrı’ya tam teslimiyet gelir. Nihayet insan mükemmele ermiş olan kendi ruhani formu içinde, kendisini bütün kalbiyle Tanrı’nın aşkın sevgi dolu hizmetine verdiği zaman, araç amaçta doruğa ulaşmış olur. Her farklı kişi kendine has inancıyla tanınır. Kişiler salt eylemden vazgeçmek yerine eylemlerini karşılık beklentisi olmadan Yüce Tanrıya sunduğunda bu Karma Yoga’dır. Sonunda kişi, teslimiyeti ölçüsünde, yalnızca Tanrı’ya adanarak eylem yapmanın (bhakti) ilhamıyla dolacaktır. Sri-Gita’nın kuşkuya yer bırakmayan yüce öğretisi budur. “ Bizlerde Yoga eğitmenleri olarak bu bilginin idrakiyle hareket ettiğimizde, Yoga’nın sadece asanaları mükemmel uygulamak ve uygulatmak olmadığını, asıl olanın kendi içimizde tam bir teslimiyetle O’na adanarak, karşılıksız eylemlerde bulunmayı ve öğrencilerimizi de buna teşvik etmenin içsel tatmininin karakterimize ve kaderimize yansımalarını da deneyimlemek olduğunu içselleştirmiş oluruz. Eğitmenlik yolumuz derinleşme yolumuz olsun. Om Shanti Priiti Kana 12.06.16 İzmir