Yoga Nedir?

Priiti Kana 29 Eylül 2017 Diğer Yazıları

  YOGA NEDİR? Yoga kelimesi Sanskrit dilinde; bağlamak, katılmak, bağlanmak, koşumları bağlamak (yoke), kişinin dikkatini ve konsantrasyonunu bir noktaya toplaması anlamına gelen "yuj" kökünden gelir. "YUJ - YOGA" • Birleşmek • Birleştirmek • Bir olmak • Katılmak • Bağlamak • Kullanmak • Uygulamak • Birinin dikkatini bir noktaya yönlendirmek • Toplamak Aynı zamanda birlik ve bir olma anlamına da gelir. (Ya da bizim irademizin tanrının veya bütünün iradesiyle bir hale gelmesi olarak da tanımlanır) Yoga çalışmaları sadece fiziksel çalışmalarla, asanalarla sınırlı değildir. "İyi bir insan olmak için" yapılan ahlaki çalışmalar, vücudun içi ya da dışıyla ilgili olarak yapılan temizlik çalışmaları, nefes, konsantrasyon, meditasyon ve bütünle birleşme çalışmaları da yoga pratiği içindedir. Yoga, Hint felsefesinin altı ortodoks sisteminden biridir. Patanjali'nin 185 vecizeden/aforizmadan oluşan Yoga Sutraları adlı kitabında derlenmiş, koordine edilmiş ve sistematize edilmiştir. Yoganın tarihi genel olarak 4 dönemde incelenir; • Vedalar dönemi • Klasik öncesi dönem • Klasik dönem – Patanjali’nin Yoga Sutraları • Klasik sonrası dönem Vedalar Dönemi Veda, bilgi demektir.Vedik Dönem M. Ö. 2500 – M. Ö. 500 yılları arasına tarihlenir.Vedalar daha yazılmadan ağızdan ağıza kuşaklara geçen ilahiler, özdeyişler ve şiirlerden oluşmuştur.Bu dönemde yoga sadece; erkek, savaşçı ya da rahip, yani üst sınıflardan olanlar içindi. Klasik Öncesi Dönem | Budizm Buddha M. Ö. 485-405 yıllarında yaşamıştır. Buddha’ya göre 4 gerçek vardır. • Hayat acıdır. • Bu acı çekmemizin bir nedeni var. • Bu acıyı dindirmek mümkün. • Bu acıyı dindirmenin yolu 8 aşamalı. Klasik Dönem | Patanjali (M. S. 200) Patanjali’nin yoga sutraları kitabı, o tarihten önceki bilgilerin derli toplu bir araya getirilmesi olarak da ele alınabilir. 196 sutrası; bir toplumda kişinin nasıl idare edileceğinden başlayıp son özgürleşmeye, aydınlanmaya nasıl ulaşacağına kadar bilgilerin yer aldığı günlük yaşam üstüne ilk pratik çalışmadır.Patanjali döneminde hala özgürleşmeye bir guru yardımıyla ulaşılacağına inanıldığından, bu sutralar sadece kendimize yol göstermek değil, aynı zamanda guruya da öğretilerinde yardımcı olan bir kaynaktı. Klasik Sonrası Dönem • Tantra (M. S. 600) • Shankara’s Vedanta (M. S. 800) • Kashmir Shaivism (M. S. 900) Yoga ile ilgili önemli eserlerden bazıları: Bhagavad Gita (M.Ö. 400) (Tanrının Ezgisi) Veda kültürünün önemli bir öğesi sayılan, Hint destanı Mahabharata’nın bir parçası olan bu metin, dünya edebiyatının en kadim eserlerinden biri kabul ediliyor. 700 dizelik görkemli bir epik olan bu yapıt, evrensel edebiyat kültürünün de en çok değinilen, en çok alıntılanan metinlerinden biri. Bhagavad Gita ile yoganın kullanılabilir bir tanımı ilk defa yapılmıştır. Herkes Bhagavad Gita’ya ulaşabildiği için, yoga bir sınıf ya da cinsiyete ait olmaktan çıkıp herkese ulaşmıştır. Hatha Yoga Pradipika 15. yüzyılda Hintli yogi Svatmarama tarafından yazılmıştır.Kitapta, çoğunluğu oturma asanaları olan 15 asana anlatılmaktadır.Asanalar dışında; beslenme, nefes, mudra çalışmalarıyla harmanlanmış bir yoga felsefesi eseridir. YOGANIN BATIDA GELİŞMESİ: 1893’te Swami Vivekananda’nın (1863-1902) Amerika ve Avrupa’da konuşmalar yapmasıyla, yoganın egzotik yanı batılıları etkilemeye başladı.Ardından hem Vivekananda hem de başka Hintli yogiler batıyı pek çok kez ziyaret etti. 1930’ların başından 1986’daki ölümüne kadar Krishnamurti Batı dünyasını en yoğun etkileyen Hintli filozoflardan biriydi. Krishnamacharya ile Hindistan’da çalıştıktan sonra 1950’lerde Amerika’ya gidip kitaplar yazan Indra Devi (1899-2002), Ramana Maharshi ile çalışıp dönen Richard Hittleman yavaş yavaş bu kültürü kendi süzgeçlerinden geçirip kendi insanlarına ulaştırmaya başladılar. Krishnamacharya (1888-1989), Hindistan’da çok az asana pratiği yapan kişi olduğu için Tibet’e gidip kendisine asanaları öğretecek bir guru bularak yoganın asana boyutunu öğrenmeye çalışan bir yogi. Krishnamacharya, günümüzdeki modern yoganın temellerini oluşturan en önemli kişilerden biridir. 1960 ve 70'li yıllarda, Paramahansa Yogananda’nın (1893-1952) “Bir Yoginin Otobiyografisi” kitabıyla ve Maharishi Mahesh Yogi’nin Transandantal Meditasyon teknikleriyle mükemmel aşağı bakan köpek hizalanmalarından ziyade, aydınlanma amaçlı yoga felsefesi Batı'da yayılmaya devam etti. Tüm dünyada bilinen, yoganın Batı'da yayılışında da yer tutan, yoga dünyasına kendi bakış açılarıyla ekoller, sistemler kazandırmış olan çok önemli yogilerden bazılarını şöyle listeleyebiliriz; Patthabi Jois (1915-2009) Mysore’da yaptığı Astanga Yoga stilindeki çalışmalarıyla ünlüdür. Krishnamacharya ile yogayla tanışmış onun ve metodunun inançlı bir takipçisi olmuştur. Yoğun fiziksel bir hatha yoga stili olan Ashtanga Yoga adlı stili oluşturmuştur. Güç ve esneklik oluşturup fiziksel dayanıklılığı arttıran, beden ısıtıcı, toksinlerden arındırıcı ve akıcı bir yoga stilidir. Jois, Hindistan – Mysore’daki Ashtanga Yoga Enstitüsü’nün kurucusudur. B.K. S. Iyengar (1918-2014) Yakın zamanda yaşamını yitiren Iyengar, Krishnamacharya’nın öğrencisi değil, kayınbiraderi olarak yogayla tanışmıştır.Küçükken cılız ve hastalıklı bir yapısı olan Iyengar’ın bir gün yoga pratiğinde bir yerlere gelmesi ihtimali hiç düşünülmemiştir bile. Krishnamacharya gibi yoganın tedavi edici yönü üzerinde durmuştur.Geri eğilmeler için silindirler, baddha konasana için parke taşları gibi doğal malzemeler kullanmıştır. Alet edevatları yoga dünyasına yoğun bir şekilde kullanılma sokan kişidir.Iyengar yoğun iç gözleme dayanan, asanaların anatomik olarak ayrıntılı ifadesine, şifa amaçlı belirli dizilerin geliştirilmesine ve özenli bir öğretmen eğitim sistemine odaklanmıştır. T.K. V. Desikachar Krishnamacharya’nın oğlu ve Iyengar’ın yeğenidir. Batıda inşaat mühendisliği eğitimi almıştır. 60’ların başında Hindistan’a dönerek babasıyla çalışmış ve yoga öğretmeye başlamıştır. Yumuşak hareketlere ve tedavi edici özelliğe sahip Viniyoga türünü geliştirmiştir. Yogiraj Bikram Choudhury (1946-) Yoga dünyası kimi zaman sansasyonel olaylara sahne olmuştur. Bikram Choudhury, şu günlerde yoga eğitiminde cinsel istismar davasından ötürü yargılanıyor. Yoga dünyasında öğrencilerini yeteneklerinden gelen "karizması" ile etkisi altına alan ve bu doğrultuda mesleğini kötüye kullanıp öğrencilerini çeşitli yönlerden istismar eden kişiler, her meslekte olduğu gibi mevcut. Bikram C., zorlayıcı ve şiddetli bir tür olan Bikram Yogayı geliştirmiştir. 26 yoga duruşunu içeren bir dizi asana ujjayi nefesi kullanılarak yapılır.Yoga stüdyosu terlemeyi ve toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırmak için 40 derece civarında ısıtılır ve nem oranı @a yükseltilir. Günümüzde kimileri bu sıcaklıkta egzersiz yapmanın sağlığa çok zararlı olduğunu söyleyerek Bikram Yoga'yı eleştirse de, Bikram Yoga stilinde ders veren stüdyolar tüm dünyada yaygın olarak varlığını sürdürüyor. Dharma Mittra (1939-) Brezilya’da doğmuştur. 1958 yılında yoga çalışmalarına başlamış ve 1964’te New York’a taşınarak Sri Swami Kailashananda ile çalışmaya başlamıştır. 1967 yılında yoga dersleri vermeye başlayan Dharma Mittra, 1975 yılında Dharma Yoga Center kurmuştur. 1984 yılında 908 pozdan oluşan ünlü bir poster hazırlamıştır. YogaTürk